Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU thông báo đã kết thúc điều tra trước xét xử vụ ăn cắp 149 triệu Hrivnia tiền ngân sách trong việc mua nhiên liệu cho quân đội.

Tư liệu vụ án đã được chuyển cho phía bào chữa để đọc, cơ quan NABU thông báo.

Thứ trưởng bộ quốc phòng Igor Pavlovskiy phụ trách mua sắm công và cục trưởng kiểm toán bộ quốc phòng là những đối tượng trong nghi án.

Chủ sở hữu thực tế của Cty “Trade Commoditi” – Cty cung cấp nhiên liệu cho bộ quốc phòng cũng bị nghi án trong vụ án này.

Theo dữ liệu của cơ quan điều tra, đầu năm 2016 Bộ quốc phòng tổ chức đấu thầu công khai mua nhiên liệu. Cơ quan đấu giá đã có quyết định cho Cty với tư cách được ký hợp đồng cung cấp nhiên liệu có lợi về giá nhất cho Bộ quốc phòng.

Sau đó 14 hợp đồng đã được ký kết với tổng số tiền trên 1 tỉ Hrivnia.

Tuy nhiên, trong năm 2016 cơ quan điều tra phát hiện rằng hai bên đã ký tiếp với nhau những điều bổ sung theo đó giá bán nhiên liệu được tăng lên mà kết quả là ngân sách thiệt hại 149 triệu 339 ngàn Hrivnia, bình quân tăng lên 16%.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề