Đại biểu nhân dân của Phái Đoàn kết châu Âu Oleksiy Goncharenko nói rằng Cục chống tham nhũng quốc gia Ukraina đã mở thủ tục tố tụng hình sự về khả năng nhận hối lộ bởi các đại biểu thuộc phái Phụng sự nhân dân.

Cục Chống tham nhũng quốc gia Ukraina (NABU) đang điều tra việc chuyển tiền lương trong phong bì cho các đại biểu thuộc phái “Phụng sự nhân dân” theo khiếu nại của ĐBND Mykola Tischenko. Điều này đã được tuyên bố vào ngày 30 tháng 11 bởi  ĐBND  phái Đoàn kết Châu Âu  Alexei Goncharenko trên Facebook.

Theo ông, cơ quan NABU đã mở các thủ tục tố tụng hình sự theo Điều 368/4 (chấp nhận một đề nghị, lời hứa hoặc nhận lợi ích bất hợp pháp) của Bộ luật hình sự của Ukraina.

“Tôi hy vọng vấn đề này sẽ chấm dứt. Người dân Ukraina nên biết chính xác đội ngũ của chính quyền mới lấy đi sinh kế của người dân như thế nào, nhưng đồng thời tôi cũng không để người dân của mình bị xúc phạm”, – ông Goncharenko viết.

Vào ngày 15 tháng 11, để đáp lại lời cáo buộc của người đứng đầu phái Phụng
sự nhân d
ân  về việc  cung cấp hỗ trợ vật chất cho  ĐBND,    Đại biểu Anna
Skorokhod, một người đã bị trục xuất khỏi phe này đã tuyên bố rằng các nghị sĩ Phụng sự nhân dân đã nhận mỗi tháng 5.000 đô la trong mỗi phong bì.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề