Văn phòng chống tham nhũng quốc gia NABU đang tiến hành lục soát tại cơ quan chính của ngân hàng Privatbank ở tp Dnipro.

“Hiện tại ở Dnipro, tại ngân hàng Privatbank đang có “mask-show”. Những tay súng mặc quân phục rằn ri – đặc nhiệm của NABU đang ngồi trong phòng tác vụ và bên ngoài. Đòi hỏi đối với các nhân viên: không đứng dậy, không chụp ảnh”, – nhà báo Alexander, một người gần gũi với các cựu chủ sở hữu ngân hàng thông báo trên trang Fb.

»Cùng chủ đề