Ukraina và Liên minh NATO đang soạn thảo Lộ trình về tính tương thích của các lực lượng vũ trang Ukraina với các lực lượng vũ trang của Liên minh NATO. Bộ trưởng ngoại giao Ukraina Pavel Klimkin tuyên bố trước báo giới sau buổi gặp gỡ với Tổng thư ký Liên minh NATO Yens Stoltenberg.

“Những hy vọng đặc biệt chúng tôi đặt vào sự thành công của tính tương thích. Đây là một chương trình nghiêm túc. Hiện tại đối với chúng tôi mở ra chương trình của những cơ hội đặc biệt, những cơ hội đặc biệt này được mở ra chỉ có đối với 5 đồng minh của Liên minh NATO. Chúng tôi chuẩn bị Lộ trình và hy vọng vào thành công trong tương lai gần”, – nhà ngoại giao Ukraina nói. 

 Đồng thời với điều đó, theo lời ông Klimkin Liên minh NATO không dự định ủng hộ quân sự. “Chúng tôi chỉ nói tới ủng hộ kỹ thuật quân sự từ phía NATO, cũng như từ phía các nước thành viên riêng biệt của Liên minh NATO. Chúng tôi sử dụng có hiệu quả sự hợp tác hai bên, sử dụng những công cụ khác chẳng hạn như là các Quỹ tín dụng”, – bộ trưởng nói chi tiết thêm.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian