Mỹ tài trợ cho Ucraina 175 triệu đô để đấu tranh chống khủng bố sinh học, bài viết được tăng tải ngày thứ sáu trên tạp chí “ Công việc”.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ đã chi cho Ucraina một khoản tiền để tiến hành chống khủng bố sinh học. Chính phủ Mỹ sẽ triển khai cho mục đích này 175 triệu USD và do một công ty tư nhân của Mỹ tiến hành. Với khoản tiền trên, Mỹ sẽ trang bị cho Ucraina hàng loạt các phòng thí nghiệm hóa học, và đồng thời xây dựng các kho bảo quản chất gây bệnh.

Cơ quan Quốc phòng Mỹ (DTRA) với đề nghị giảm thiểu rủi ro đã ký một bản hợp đồng với công ty Black & Veatch, công ty chịu trách nhiệm xây dựng hệ thống kiểm tra dịch bệnh. Theo như kế hoạch, công ty này sẽ cung cấp cho các phòng thí nghiệm của Ucraina thiết bị để chuẩn đoán và ngăn chặn kịp thời các tác động nguy hiểm của dịch bệnh.

Ngoài ra, tại Ucraina còn dự định xây dựng một kho chứa cố định để lưu trữ các vi sinh vật phục vụ cho việc nghiên cứu của các phòng thí nghiệm.

NNC
theo Rian