Báo Politeka dẫn nguồn của Đại sứ quán Mỹ ở Kyiv thông báo rằng Mỹ sẽ trợ giúp cho Ukraina về tài chính 560 triệu đô la.

“Trong quốc hội Mỹ đã đệ trình dự luật chung của hai đảng về chi tiêu tài chính năm 2017, theo đó chương trình trợ giúp Ukraina dự định ở mức không dưới 560 triệu đô la”, – cơ quan đại sứ quán cho biết.

Tiền trợ cấp sẽ chi cho quân sjw và an ninh của Ukraina. Trước ngày 1 tháng 10 chính quyền Mỹ sẽ chi cho Ukraina không dưới 238 triệu.

Cơ quan đại sứ quán cho biết thêm rằng tiền để củng cố quốc phòng và an ninh của Ukraina chỉ là một phần của tổng số tiền 350 triệu mà có thể được sử dụng sau ngày 1 tháng 10.

Giai đoạn tiếp theo của dự luật chung bắt đầu có hiệu lực sau khi quốc hội thông qua vào ngày 5 tháng 5 và sẽ được tổng thống phê chuẩn sau đó.

Nguồn: Politeka

»Cùng chủ đề