Trợ lý ngợi trưởng Mỹ Victoria Nooland và đại sứ Mỹ ở Ukraina Jeffrie Piatt đã chuyển cho lực lượng biên phòng Ukraina kỹ thuật để tổ chức bảo vệ biên giới với giá trị 3 triệu đô la. Phòng báo chí của Cục bảo vệ biên giới nhà nước Ukraina thông báo. Trong cuộc gặp gỡ của Victoria Nooland và Piatte và lãnh đạo Cục bảo vệ biên giới nhà nước đã thảo luận hợp tác trong lĩnh vực an ninh và nhu cầu của phía Ukraina về thu hút sự trợ giúp của Mỹ, đồng thời tình hình ở miền đông và miền nam Ukraina, về các nhiệm vụ của Cục bảo vệ biên giới nhà nước trong khuôn khổ thực hiện Kế hoạch hòa bình của tổng thống Petro Poroshenko.

Trong thời gian gặp gỡ những người có mặt đã xem xét các phương tiện và thiết bị kỹ thuật mà chính phủ Mỹ chuyển cho cơ quan biên phòng Ukraina.

Nói riêng, các chiến sỹ biên phòng đã nhận 45 đơn vị kỹ thuật, trong số đó có ô tô tải, ô tô kéo, ô tô tiếp liệu, ô tô buýt loại nhỏ, kể cả xe bọc thép, cần cẩu, máy xúc và máy kéo.

Ngoài ra, các chiến sỹ biên phòng còn được cung cấp ống nhòm hồng ngoại, TV xách tay, modul nhà thu gọn, máy phát Diezel và các túi ngủ. Tổng số thiết bị nhận được là 30 triệu đô la. Hiện tại Ukraina tiếp tục mua phương tiện bảo đảm đời sống cục bộ dành cho Cục bảo vệ biên giới nhà nước. xe tuần tra bọc thép, ông nhòm hồng ngoại và phương tiện kỹ thuật công trình khác với trị giá 12 triệu đô la. 
Đồng thời trong khuôn khổ hợp tác với Bộ ngoại giao Mỹ theo Chương trình “Kiểm soát xuất khẩu và an ninh biên giới” sẽ mua quân trang và các phương tiện kiểm soát biên giới trị giá 1,4 triệu. Trong khuôn khổ hợp tác với bộ ngoại giao Mỹ trong dự án hỗ trợ kỹ thuật quốc tế cho đến hết năm nay cơ quan biên phòng Ukraina sẽ được cấp 36 xe bọc thép, 70 ống nhòm hồng ngoại và 2,3 ngàn áo chống đạn cùng phụ kiện. Trị giá của dự án này vào khoảng 10 triệu đô la.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian