Hoa Kỳ đang làm việc theo chương trình cung cấp vũ khí hủy diệt cho Ukraina.Trợ lý bộ quốc phòng Hoa Kỳ về các vấn đề an ninh Dereck Sholle tuyên bố trong khi.
phát biểu ở Washington, Đài tiếng nói Hoa kỳ đưa tin. “Ông Poroshenko yêu cầu chúng tôi về trợ giúp vũ khí hủy diệt. Chúng tôi quyết định không cung cấp trong giai đoạn hiện tại cho Ukraina vũ khí hủy diệt”, – ông Sholle nói.

“Chúng tôi đồng thời cũng làm việc về đề tài phục hồi các lực lượng quân sự và hải quân Ukraina. Chúng tôi muốn nhìn thấy Ukraina và quân đội nước này hung mạnh”. – trợ lý bộ trưởng quốc phòng Mỹ nói.

Hoàng Xuân Kiểm
theo Unian