Mỹ, EU và Canada chào đón sự tiến bộ của Ukraina trong cuộc đấu tranh với tện nạn tham nhũng và kêu gọi tiếp tục những cải cách, nói riêng, là thành lập Tòa án đặc biệt chống tham nhũng, Cảnh sát tài chính và kiểm tra khai báo tài sản và thu nhập bằng điện tử.

Lời kêu gọi chung được đưa ra nhân Ngày chống tham nhũng quốc tế.

“Chúng tôi đặc biệt kêu gọi kiểm tra độc lập và chính xác các tờ khai thu nhập điện tử”, – trong tuyên bố nói.

Các cơ quan đại diện ngoại giao đồng thời chào đón việc thông qua những điểm bổ sung vào Hiến Pháp Ukraina liên quan tới xét xử-tố tụng và luật pháp chống tham nhũng, thành lập các cơ quan chống tham nhũng đặc biệt, đồng thời cả việc áp dụng thành công Hệ thống khai báo tài sản bằng điện tử.

“Chúng tôi đồng thời kêu gọi chính quyền Ukraina hoàn thành quá trình thành lập cơ quan mới quản lý tài sản nhận được bằng con đường tham nhũng và các con đường khác để tổ chức này có thể bắt đầu hoạt động vào đầu năm 2017 và chuyển sang thực hiện những nhiệm vụ đặc biệt quan trọng của mình”, – trong lời kêu gọi nói.

Đại diện Mỹ, EU và Canada tỏ rõ sự sẵn sàng hỗ trợ và ủng hộ việc thành lập Tòa án chống tham nhũng đặc biệt.

Ngoài ra, các nhà ngoại giao lưu ý tính chất quan trọng của việc hoàn thành quá trình thành lập Văn phòng điều tra nhà nước (SBI/State Burau of Investigation), đồng thời kêu gọi xúc tiến nhanh việc thành lập cảnh sát tài chính.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề