Anh C.P.Q. cho biết gia đình anh hiện đang ở tỉnh Bình Dương, là người Hoa nhưng ở VN từ năm 1979 và vẫn còn mang quốc tịch Campuchia. Gia đình anh sử dụng giấy chứng minh nhân dân và hộ khẩu tạm thời (mỗi năm đổi một lần).

Anh thắc mắc không biết đến khi nào gia đình anh mới được nhập quốc tịch VN và sử dụng giấy chứng minh nhân dân, hộ khẩu giống người VN. Và nếu anh kết hôn với phụ nữ VN (cha cô ấy là chủ tịch xã) thì có ảnh hưởng gì đến chức vụ hiện có và tuổi đảng của cha cô ấy không?

– Theo quy định của Luật cư trú và các quy định về cấp chứng minh nhân dân, chỉ những người có quốc tịch VN mới được cơ quan thẩm quyền cấp hộ khẩu thường trú và chứng minh nhân dân. Do vậy các thành viên gia đình anh Q. bắt buộc phải hoàn tất thủ tục nhập quốc tịch VN trước khi đề nghị cấp các giấy tờ nói trên.

Gia đình anh Q. phải làm đơn theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định. Kèm theo đơn xin nhập quốc tịch VN, các thành viên gia đình anh phải chuẩn bị hồ sơ, gồm các giấy tờ sau:

1. Bản sao giấy khai sinh hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế, kể cả của con chưa thành niên, nếu đồng thời xin nhập quốc tịch cho người đó.

2. Bản khai lý lịch theo mẫu do Bộ Tư pháp quy định.

3. Phiếu xác nhận lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của VN, nơi đương sự thường trú, cấp.

4. Giấy chứng nhận trình độ tiếng Việt, bao gồm cả hiểu biết về văn hóa, lịch sử và pháp luật của VN theo quy định của Bộ Giáo dục – đào tạo và Bộ Tư pháp.

5. Giấy xác nhận về thời gian đã thường trú liên tục ở VN do UBND cấp xã, nơi gia đình anh thường trú, cấp; nếu trước đây gia đình anh thường trú ở địa phương khác thì phải có giấy xác nhận về thời gian đã thường trú do UBND cấp xã của địa phương đó cấp.

6. Giấy xác nhận về chỗ ở, việc làm, thu nhập hợp pháp hoặc tình trạng tài sản tại VN do UBND cấp xã, nơi gia đình anh thường trú, cấp.

7. Giấy tờ tùy thân của người xin nhập quốc tịch. Hộ khẩu, chứng minh nhân dân của cha, mẹ, vợ (chồng), con, khai sinh của con (nếu có).

8. Giấy tờ chứng minh tình trạng quốc tịch của người xin nhập quốc tịch.

9. Bản cam kết về việc từ bỏ quốc tịch nước ngoài (nếu có) khi được nhập quốc tịch VN.

Lưu ý, các thành viên gia đình anh khi nhập quốc tịch VN phải có tên gọi VN; tên gọi VN phải được ghi rõ trong đơn xin nhập quốc tịch VN. Đơn xin nhập quốc tịch VN và các giấy tờ kèm theo của người xin nhập quốc tịch phải được lập thành bốn bộ và nộp tại Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương. Về thời hạn giải quyết đơn xin nhập quốc tịch VN là không quá 12 tháng.

Theo quy định của pháp lệnh cán bộ, công chức ngày 29-4-2003; nghị định số 114/2003/NĐ-CP ngày 10-10-2003 của Chính phủ về cán bộ công chức xã, phường, thị trấn; điều lệ của Đảng Cộng sản VN; quy định số 115-QĐ/TW ngày 7-12-2007 của Bộ Chính trị về những điều đảng viên không được làm thì việc kết hôn của hai anh chị không ảnh hưởng tới chức vụ, công việc của người cha vợ tương lai.

Ánh Hồng
theo Tuoitre