Báo “Sự thật kinh tế” (EPravda) công bố những tính toán kinh tế vĩ mô và xã hội của bộ phát triển kinh tế cùng với với dự báo cho 10 năm tới về tình hình kinh tế của Ukraina.

Kì vọng vào năm 2028 tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Ukraina có thể đạt mức 6435 tỉ Hrivnia (trên 240 tỉ đô la, -nd), còn lạm phát sẽ ở mức 4%.

Để so sánh:

năm nay GDP theo đánh giá của NBU sẽ đạt mức 2850 tỉ Hrivnia, còn lạm phát theo kết quả năm 2017 – 9,1%. Đồng thời GDP trong những năm tới theo đánh giá của Bộ kinh tế MERT sẽ gia tăng” vào năm 2018 – 2953 tỉ, vào năm 2020 – 3624 tỉ Hrivna.

Sau 10 năm nữa mức sống tối thiểu của người mất khả năng lao động có thể sẽ đạt 2798 Hrivnia, lương tối thiểu – 8319 Hrivnia (khoảng 350usd), trợ cấp bù lương sẽ vào khoảng 40% mức lương tối thiểu – 3327 Hrivnia.

Để so sánh: mức tối thiểu hiện nay của người mất khả năng lao động là 1312 Hrivnia, lương tối thiểu – 3200 Hrivnia.

Còn vào năm 2018 mức sống tối thiểu cho người mất khả năng lao động – 1453, mức lương tối thiểu – 3585, mức lương hưu tối thiểu – 1434 Hrivnia.

Vào năm 2020 mức sống tối thiểu của người mất sức tăng lên tới 1700 Hrivnia, lương tối thiểu – 4360, lương hưu tối thiểu – 1744 Hrivnia.

  • Trong khi đó

theo bản phúc trình của bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) gửi Liên hợp quốc, Ukraina trong vòng 15 năm tới phải nâng gấp đôi tổng sản phẩm quốc nội GDP, ngoài ra phải nâng chỉ tiêu việc làm lên tới 70% cho người dân trong độ tuổi lao động để đạt được sự phát triển bền vững.

Theo đánh giá của tài liệu này, sự khởi sắc kinh tế trong năm 2016 là không đáng kể.

“TRong tương lai Ukraina phải cần tới cải cách thể chế và cơ cấu một cách có hệ thống và sâu sắc, khởi động sự biến đổi công nghệ một cách có quy mô rộng lớn hơn”, – trong bản phúc trình nói.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề