Đại sứ các nước ở Ukraina – Canada, Pháp, Đức, Italia, Litva, Thụy Điển, Thụy Sỹ, Anh và Hoa Kỳ… đã tuyên bố về sự thất vọng liên quan tới việc từ chức của bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Ukraina Aivaras Abromavichus bởi vì họ đánh giá cao hoạt động của bộ trưởng, TTX “Interfax-Ukraina” đưa tin.

– Chúng tôi thất vọng sâu sắc bởi việc từ chức của bộ trưởng phát triển kinh tế và thương mại Aivaras Abromavichus, người đã đạt được những kết quả chân chính trong việc tiến hành cải cách trên cương vị bộ trưởng, – trong tuyên bố viết trên các trang website của các đại sứ quán nói.

– Sự ổn định, tương lai sáng sủa và an toàn của Ukraina đòi hỏi những nỗ lực thường xuyên của đội ngũ nhiều thành phần bao gồm các nhà chuyên nghiệp và đại diện cho nhiều phái chính trị khác nhau, những người đặt quyền lợi nhà nước Ukraina lên trên quyền lợi của cá nhân mình.

Điều quan trọng là để cho các thủ lĩnh từ bỏ những khác biệt nhỏ nhặt, mãi mãi bỏ vào quá khứ những quyền lợi ích kỷ, những cái làm cản trở sự phát triển của đất nước trong hàng chục năm qua và để tích cực hóa công cuộc tiến hành những cải cách cần thiết, – các nhà ngoại giao nhấn mạnh.

Nguồn: fakty.ictv.ua

»Cùng chủ đề