Hôm nay, 28 tháng sáu năm 2009, Ngày Hiến pháp Ucraina – Luật pháp cơ bản của Nhà nước, vừa tròn 13 tuổi.

Sau những nỗ lực, Hiến pháp Ucraina được công nhận vào năm độc lập đầu tiên của quốc gia-1991. Trong những năm 1992-1993, dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Leonid Kravchuk đã đạt được dự thảo đầu tiên của Luật pháp cơ bản, nhưng nó vẫn chưa được thông qua.

Ngày 8 tháng sáu 1995 giữa các chi nhánh, giao ước Hiến pháp đã được ký kết, trên cơ sở đó Hiến pháp được phát triển. Năm 1996, một ủy ban nghị viện đặc biệt dưới sự lãnh đạo của Nghị sĩ Michael Orphans.Ngày 27 tháng sáu đã bắt đầu xem xét các đề xuất ở quốc hội. Hầu như tất cả các bài viết đều tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi, cuối cùng cuộc hội thảo kéo dài đến tận cuối ngày 28 tháng sáu. Cuối cùng, Luật cơ bản đã được phê duyệt.

Ngày 8 tháng 12 năm 2004 Quốc hội đã bắt đầu việc cải cách hiến pháp, áp dụng các thay đổi cho Luật pháp cơ bản. Các đạo luật mới bắt đầu có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2006.

Trong năm 2009, văn phòng Bộ trưởng thay mặt Tổng thống chấp thuận một kế hoạch để đánh dấu ngày Hiến pháp. Vào ngày đó, các bó hoa tươi được đặt dưới những bức tượng của những người đã cống hến cho đất nước, các hội nghị bàn tròn và các buổi họp dành cho hội thảo về các luật cơ bản được tiến hành, các tổ chức giáo dục và cơ sở văn hóa được giao nhiệm vụ để hoạt động.

NNC
theo Mig