Mừng ngày giải phóng miền Nam

Hân hoan khắp chốn ngập tràn cờ hoa

Bốn mươi năm đã đi qua

Bắc Nam thống nhất nước nhà chung vui

Rộn vang tiếng hát nụ cười

Dựng xây đất nước đẹp tươi huy hoàng

Dưới cờ của Đảng vinh quang

Nối liền một dải giang san vững bền

Biên cương hải đảo giữ gìn

Vẹn toàn lãnh thổ muôn nghìn đời sau

Biển trời xanh thắm một màu

Bình yên, hạnh phúc, mạnh giàu ấm no

Trần Quang Tuân
theo Quang Tam Blog