UNN. Năm 2019, tại Kyiv, mức lương danh nghĩa trung bình hàng tháng lên tới 15 nghìn 776uah, so với năm 2018 – và tăng 16,5%. UNN dẫn nguồn tin có liên quan đến cơ quan báo chí của Cục Thống kê tại thành phố Kyiv đưa tin.

“Năm 2019, mức lương danh nghĩa trung bình hàng tháng của nhân viên toàn thời gian của các doanh nghiệp, tổ chức (có 10 nhân viên trở lên) lên tới 15776 UAH, tăng 16,5% so với năm 2018”, báo cáo cho biết.

Đồng thời, cơ quan này xác định rằng mức lương cao ở Kyiv thuộc các lĩnh vực hoạt động tài chính và bảo hiểm, thông tin và viễn thông, hành chính công và quốc phòng, bảo hiểm xã hội bắt buộc và trong các hoạt động công nghiệp – trong sản xuất vật liệu dược cơ bản và dược phẩm, trong đó tiền lương vượt quá chỉ số trung bình cho nền kinh tế 1,5-1,7 lần.

Trong báo cáo nói rằng tiền lương thấp cũng quan sát trong số các công nhân trong ngành dệt, quần áo, da và các vật liệu khác; trong phục vụ ăn uống; xây dựng; sản xuất thiết bị điện; chăm sóc sức khỏe và cung cấp hỗ trợ xã hội, cũng như trong sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa học và không vượt quá 65,4% mức trung bình trong nền kinh tế.

Nhớ lại, UNN đã báo cáo hồi tháng 5 rằng mức lương trung bình ở Kyiv trong tháng 2 lên tới 14,5 nghìn uah. Tổng số nợ lương trong năm 2019 tăng 39,1%, tương đương 56,6 triệu UAH. UNN dẫn nguồn dịch vụ báo chí của Cục Thống kê tại thành phố Kyiv cho biết.

Nguồn: UNN

»Cùng chủ đề