Cơ quan cục thống kê nhà nước Ukraina đã công bố bảng chỉ số lương bình quân ở các địa phương của Ukraina trong tháng 11 năm 2017.

Theo các dữ liệu của cơ quan thống kê mức lương lớn nhất theo truyền thống là ở thủ đô Kyiv – bình quân lương ở đây là 11,5 ngàn Hrivnia.

Ở vị trí thứ 2 – lương ở tỉnh Donetsk – trên 8 ngàn Hrivnia.

Lương bình quân ở mức 7,5 ngàn Hrivnia ở các tỉnh: Kyiv, Dnipro và Zaporizhzhya.

Lương thấp nhất ở tỉnh Ternopil và Chernigiv – dưới 6 ngàn Hrivnia bình quân.

Nói chung lương bình quân ở Ukraina trong tháng 11 năm 2017 là 7 ngàn 479 Hrivnia.

Những ngành có mức lương cao nhất:

  • Ngành giao thông hàng không – mức lương bình quân trong ngành này – 29 610 Hrivnia;
  • Vị trí thứ hai là ngành tài chính, bảo hiểm – 12 521 bình quân;
  • Vị trí thứ ba là ngành viễn thông – 11 557 Hrivnia

Ngoài ra, ngân hàng quốc gia Ukraina NBU cũng cho biết số lượng việc làm trong nước cũng như lương đã tăng lên trong năm 2017. Lương thực tế của người lao động tăng lên 17,2%.

Lưu ý rằng, chính phủ Ukraina đã quyết định tăng mức lương tối thiểu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2017 lên 3 723 Hrivnia. Còn số đã chính thức được đưa vào luật ngân sách năm 2018.

Theo đánh giá của các chuyên gia tuyển dụng lao động, ở Ukraina nhu cầu lao động đang gia tăng và nhiều cơ sở kinh doanh và các xí nghiệp đang tuyển chọn các sinh viên lao động vào mùa hè. Những ngành đặc biệt có nhiều nhu cầu lao động sinh viên mua hè là: công nghệ thông tin và sản xuất.

Các nghề bán hàng, tư vấn bán hàng, quản trị bán hàng đang có nhu cầu gia tăng. Đặc biệt trong năm nay các nghề dịch vụ tăng vượt trội với 12 ngàn đề xuất sinh viên làm thêm trong lĩnh vực này trong năm 2017, – 46% nhiều hơn so với ngành bán hàng.

Các nhà tuyển dụng lao động đánh giá tính cởi mở cao hơn so với kinh nghiệm công tác.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề