Kinh tế ngầm đồng nghĩa kinh tế trốn thuế, thiếu minh bạch về thống kê nhằm giảm hoặc trốn các khoản nộp ngân sách.

Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina cho biết trong tháng 1-9 năm 2017 mức độ kinh tế ngầm đã giảm 3 điểm phần trăm (3%) do với cùng kỳ của năm 2016 và đạt mức 33% GDP.

Bộ phát triển kinh tế đánh giá rằng, việc minh bạch hóa kinh tế là kết quả củng cố xu hướng ổn định nền kinh tế sau khủng hoảng, kì vọng tích cực của doanh nghiệp và dân chúng, giảm thiểu rủi ro đầu tư trên nền ổn định tài chính vĩ mô và và tiếp tục cải cách kinh tế.

Trong khi đó trong bản phúc trình cũng đánh giá rằng minh bạch hóa làm giảm kinh tế ngầm, được kiềm chế bởi niềm tin vào các chế định chính quyền, bởi sự kiềm giữ các thách thức đáng kể của sự ổn định hệ thống tài chính, đồng thời kinh tế ngầm chưa được loại bỏ hoàn toàn do sự hiện diện lãnh thổ chưa kiểm soát được ở miền đông.

Như TTX Unian đã đưa tin, mức kinh tế ngầm ở Ukraina trong quý I năm 2017 giảm 6 điểm phần trăm, đạt mức 37%GDP.

Nguồn: TTX Unian

»Cùng chủ đề