Theo kết nghiên cứu của Viện Xã hội học Quốc tế Kyiv, từ
năm 2017 đến 2018, mức tăng của nền kinh tế ngầm tăng trung bình 1,5% đã được
quan sát thấy ở tất cả các khu vực của Ukraina, ngoại trừ phía bắc và trung
tâm.

Kinh tế ngầm được hiểu là phần kinh tế trốn thuế bằng nhiều cách khác nhau. Cách tính phần kinh tế trốn thuế thông qua các thông số của kinh tế vĩ mô như: tổng số tiền mặt lưu thông, tổng GDP và thuế giá trị gia tăng, tổng tiền lương và thu nhập cá nhân trong lĩnh vực kinh tế thực tế, tổng tiền thu nhập của xí nghiệp và tổng số tiền nộp ngân sách của các doanh nghiệp… Những thông số này Bộ tài chính có thể nắm được và tính toán dựa vào các dữ liệu của cục thống kê và ngân hàng nhà nước.

Mức độ của nền kinh tế bóng ngầm ở Ukraina năm 2018 lên tới
47,2% tổng sản phẩm quốc nội và tăng nhẹ so với năm 2017 (46,8%). Điều này được
chứng minh bằng dữ liệu nghiên cứu của Viện Xã hội học Quốc tế Kiev (KIIS), được
công bố vào ngày 11 tháng 10.

Cần lưu ý rằng ở tất cả các khu vực có sự gia tăng mức độ
của nền kinh tế bóng tối trung bình 1,5%, ngoại trừ miền bắc và trung tâm, nơi
tỷ lệ của nền kinh tế ngầm giảm 4,3%.

“Các lĩnh vực kinh tế ngầm chiếm tỉ lệ cao trong nền kinh
tế là bán lẻ và xây dựng, trong đó quy mô của nền kinh tế bóng ngầm vượt quá
50%, mặc dù, không giống như các ngành khác, vào năm 2018, mức độ của nền kinh
tế ngầm giảm so với năm 2017. Ba loại trốn thuế là: khai man thuế vụ, cụ thể là
che giấu thu nhập kinh doanh, che giấu số lượng nhân viên thực sự, che giấu số
tiền lương được trả thực tế, hoặc tiền lương “trong phong bì”, – thông
cáo báo chí của KMIS cho biết.

Phần trốn thuế lớn nhất trong nền kinh tế ngầm của năm
2018 và năm 2017 là che giấu thu nhập kinh doanh, mặc dù tỉ lệ của nó giảm từ
60,2% xuống 56,7%. Tiếp theo là việc che giấu số lượng nhân viên, tỷ lệ này gần
như không thay đổi trong năm 2017 và 2018. Thành phần thứ ba, che giấu tiền
lương được trả, là phần nhỏ nhất trong số các thành phần của nền kinh tế ngầm
và so với hai thành phần còn lại, nó đã tăng đáng kể từ 18,3% năm 2017 lên
21,4% vào năm 2018, KMIS cho biết.

Theo ghi nhận trong nghiên cứu, 40% thu nhập của các
doanh nghiệp Ukraina không được khai báo trong năm 2017 và 2018, hơn một phần
ba nhân viên công ty trong năm 2017 và 2018 không được tuyển dụng chính thức
(35% và 32%), năm 2018 có 45% tiền lương phí nhân viên công ty đã được thanh
toán không chính thức, năm 2017 – 46%.

Cuộc khảo sát được thực hiện vào tháng 3 – 5 năm 2019 như
một phần của dự án Shadow, được tài trợ bởi chương trình của Ủy ban châu Âu cho
chương trình Horizon 2020.

“Nghiên cứu dựa trên phương pháp luận của Putnins và
Sauka (2015), theo đó quy mô của nền kinh tế ngầm được ước tính dựa trên dữ liệu
từ một cuộc khảo sát mẫu của các doanh nghiệp sử dụng phương pháp tiếp cận vi
mô, phân tách các thành phần có thể nhìn thấy và ẩn của GDP”, -KMIS  cho biết.

Trong khi đó Bộ Phát triển Kinh tế Ukraina trong bản phúc
trình được công bố vào tháng 7 năm 2019, nói rằng năm 2018, mức độ của nền kinh
tế bóng tối là 30% của quan chức.

Nguồn: Liga.net

»Cùng chủ đề