Thi tuyển sinh bằng trắc nghiệm ngoài còn gọi là BHO (tag ВНО 2017) năm 2017 cho thấy học sinh nữ có kết quả thi tốt hơn học sinh nam. Trung tâm khảo thí bộ giáo dục và khoa học Ukraina thông báo. >>Интерфакс-Украина.

“Nếu phân tích các kết quả trắc nghiệm BHO tính theo giới tính thì tuyệt nhiên ai cũng khẳng định là học sinh nữ có kết quả BHO tốt hơn học sinh nam. Điều này là tuyệt đối và hiển nhiên được khẳng định bằng kết quả BHO”, – giám đốc trung tâm khảo thí cho biết.

Nói riêng, về môn toán với số điểm thi ở mức khá có 33,8% học sinh nữ, trong khi đó chỉ có 27,9% học sinh nam, với điểm cao có 19,8% học sinh nữ, 18,2% – học sinh nam.

Ngoài ra môn hóa học là ngoại lệ, khi nữ sinh chiếm điểm cao ít hơn số học sinh nam.

Theo kết quả khảo thí ВНО 2017 có 285 thí sinh giành được điểm cao tuyệt đối của một môn học – 200 điểm.

Trong khi đó chỉ có 9 người lấy cả hai môn với điểm tối đa. Trong số học sinh nhận hai môn điểm tối đa thì có 4 người từ tp Lviv, 1 người từ tỉnh Lviv, 1 người từ tp Kyiv, Chernigiv, Odesa và Uzgorod.

Nếu tính 1 môn với điểm tối đa (200 điểm) thì ở Kyiv có 82 học sinh, ở Zaporizhzhya và Kharkiv – mỗi nơi có 18, ở Dnipro – 14, ở Zakarpatye – 14 người.

PS: Theo thông báo của bộ giáo dục, trong trường hợp nếu thí sinh phát hiện có sai sót thì phải thông báo ngay vào hộp thư {vstup_2017@mon.gov.ua}. Trong thư cần ghi rõ: ФИО, số chứng chỉ BHO, số seri và số sát hạch, miêu tả ngắn gọn vấn đề, điện thoại liên lạc, thậm chí cho thêm hình “screenshot”.

Tính tới ngày 24 tháng 7 đã có 921 ngàn 742 thí sinh đã nộp đơn điện tử xin vào học đại học.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề