Sim điện thoại di động sẽ liên quan dữ liệu Hộ chiếu.

Đề xuất đăng ký điện thoại di động được đễ xuất từ năm 2012, và được thông qua năm 2014, sau đó lại hủy bổ.

Và cuối tháng 7 năm 2017 dự án về đăng ký điện thoại di động lại lần nữa được đề xuất nhằm mục đích chống các cuộc tấn công mạng.

Ngoài việc bảo đảm an ninh việc đăng ký dữ liệu cho thuê bao những khả năng sử dugj những dịch vụ mới thông qua điện thoại và có thể thay đổi nhà mạng mà không cần thay đổi số điện thoại.

Tại sao phải đăng ký Sim?

Đa số người dùng không thể nhận được danh sách các dịch vụ do không đăng ký sim-card vì không định dạng được người sử dụng số điện thoại là ai. Hiện nay có 90% số người thuê bao ẩn danh.

Tại 90 quốc gia số máy điện thoại đều phải đăng ký. Lợi ích từ đăng ký số máy là rất lớn đối với thuê bao, nhà nước và các nhà tác vụ. Điều này còn giảm sự can thiệp của bọn lừa đảo, nâng cao an ninh quốc gia trong các cuộc tấn công Hacker.

Ai cần đăng ký và đăng ký như thế nào

Việc đăng ký sim-card vẫn là việc tự lựa chọn. Vào mùa thu việc đăng ký có thể thực hiện taijtrung tâm dịch vụ hoặc bằng on-line.

Đơn bằng hình thức điên tử có thể làm tại phòng làm việc của nhà mạng hoặc thông qua “app” di động.

Trong đơn cần phải chỉ rõ các dữ liệu cá nhân:

Họ tên, tên lót;

Số Hộ chiếu hoặc số ID thuế vụ;

Số thuê bao của sim-card hoặc địa chỉ điện tử @;

Đơn cũng cần phải khẳng định bằng chữ ký điện tử hoặc BankID.

Nhà tác vụ mạng cần tiếp nhận đơn trong ngày làm việc. Sau đó sẽ thông báo đưa thuê bao vào cơ sở dữ liệu.

Việc đăng ký thuê bao là không mất tiền. Các thông tin về thuê bao nhà mạng có thể đưa vào danh bạ tra cứu nếu được thuê bao đồng ý.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề