Bộ Xây dựng vừa gửi Thủ tướng báo cáo về cơ chế, chính sách phát triển nhà ở xã hội giai đoạn 2009-2015, theo đó, nhà ở giá thấp sẽ có giá từ 5 đến 6 triệu đồng/m2 sàn. Giá thành bình quân một căn hộ 50 m2 vào khoảng 250 đến 300 triệu đồng.

Tuy nhiên, đây chỉ là mức giá dự kiến trong trường hợp các thành phần kinh tế tham gia đầu tư xây dựng các dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp được hưởng các ưu đãi về đất đai, về kiến trúc quy hoạch xây dựng, các loại thuế, hỗ trợ tín dụng đầu tư…

Theo đề xuất của Bộ Xây dựng, các doanh nghiệp tham gia chương trình này sẽ nhận được hàng loạt ưu đãi, như miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; được phép điều chỉnh tăng mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất 1,5 lần so với mật độ xây dựng và hệ số sử dụng đất so với quy chuẩn quy hoạch xây dựng; được áp dụng thuế suất thuế giá trị gia tăng bằng 0% đối với các hợp đồng thuê, thuê mua nhà ở xã hội và các hợp đồng mua bán nhà ở giá thấp.

Các doanh nghiệp được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp trong 4 năm, kể từ khi có thu nhập chịu thuế và giảm 50% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong thời gian 9 năm tiếp theo; được áp dụng thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp là 10% trong suốt thời gian còn lại của dự án…

Các doanh nghiệp tham gia còn được miễn thuế sử dụng đất trong thời hạn 3 năm, kể từ khi được giao đất đối với phần diện tích được Nhà nước giao để thực hiện dự án nhà ở xã hội, nhà ở giá thấp; được hưởng tỷ lệ lãi định mức khi thực hiện dự án là 10% tổng mức đầu tư của dự án (được tính trong giá bán nhà ở giá thấp)…

Cũng theo đề xuất của Bộ Xây dựng, điều kiện để được mua nhà ở giá thấp phải chưa có nhà ở hoặc có nhà ở nhưng quá chật (dưới 5 m2/người); chưa được Nhà nước hỗ trợ về nhà ở dưới bất cứ hình thức nào theo các quy định đã được ban hành.

Mỗi hộ gia đình, cá nhân gặp khó khăn về chỗ ở chỉ được xem xét, giải quyết hỗ trợ nhà ở một lần theo hình thức cho thuê, thuê mua nhà ở xã hội hoặc mua nhà ở giá thấp trong các dự án phát triển nhà ở thương mại, dự án khu đô thị mới.

Báo cáo này cũng cho biết, giai đoạn 2009-2015, cần đầu tư xây dựng khoảng 184.000 căn hộ tương đương 9.580.000 mét vuông sàn (mỗi năm khoảng trên 26.000 căn, tương đương 1.365.000 m2 sàn), nhằm giải quyết chỗ ở cho khoảng 30% số hộ gặp khó khăn về nhà ở tại khu vực đô thị. Tổng số vốn đầu tư khoảng 49.000 tỷ đồng.

Bộ Xây dựng cũng kiến nghị thành lập quỹ tiết kiệm nhà ở để cho vay đầu tư các dự án nhà ở xã hội và cho các đối tượng tham gia gửi tiết kiệm vào quỹ vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội, mua nhà ở giá thấp và kể cả mua nhà ở thương mại.

Theo kết quả điều tra, thống kê  về thực trạng nhà ở của cán bộ, công chức của Bộ Xây dựng, hiện  trên phạm vi cả nước có khoảng gần 2/3 trong số 2 triệu cán bộ, công chức, viên chức đã tự lo được nhà ở.

1/3 còn lại – chủ yếu tập trung ở các đô thị lớn – chưa có chỗ ở ổn định, phải ở ghép hộ, ở nhờ, ở tạm.

Hải Yến
theo VnEconomy