Để tìm nguồn vốn trung và dài hạn phát triển nhà ở cho người thu nhập thấp, nhà ở xã hội.., một số doanh nghiệp đã tìm đến mô hình phát hành chứng chỉ tiết kiệm nhà ở.

Mới nhất là Công ty Bất động sản Vinaland đã phát hành chứng chỉ tiết kiệm nhà ở.

Ngày 5-2, ông Trần Minh Hoàng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Bất động sản Vinaland, cho biết đơn vị vừa phát hành thành công đợt một chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở Vinaland.

Ông Hoàng cho biết công ty phát hành chứng chỉ quỹ tiết kiệm lần này là để hút vốn xây dựng hai dự án tại quận 7. Đối tượng ưu tiên mua là cán bộ, công nhân viên trong công ty và một số khách hàng bên ngoài.

Công ty Vinaland cho biết chứng chỉ quỹ tiết kiệm nhà ở là một dạng chứng chỉ phát hành với mục đích vay tiền của người mua nhà để xây nhà.

Người mua chứng chỉ sẽ có nhiều cái lợi như có quyền chuyển đổi chứng chỉ để mua nhà trong tương lai với đơn giá xây dựng gốc. Hoặc sau một thời gian người mua chứng chỉ không mua nhà nữa thì sẽ được công ty hoàn trả lại tiền gốc cộng thêm 100% lãi suất cơ bản.

Thậm chí sau ngày 9-1-2014 mà Vinaland vẫn chưa xây nhà thì người mua chứng chỉ có quyền yêu cầu trả lại toàn bộ tiền gốc (số tiền đã góp) và lãi suất với mức bằng 200% của lãi suất cơ bản do Ngân hàng nhà nước ấn định.

Đặc biệt, nguồn tiền này sẽ bị ràng buộc chặt, công ty phát hành không được dùng vào mục đích khác ngoài việc xây nhà.

Nhiều chuyên gia bất động sản nhận định đây là một hình thức huy động vốn mới tạo nhiều thuận lợi cho các công ty phát triển bất động sản. Như các công ty này sẽ có nguồn tiền ổn định triển khai dự án, đồng thời có thêm khách hàng vì người mua chứng chỉ tiết kiệm cũng chính là khách hàng sẽ mua căn hộ sau này.

Được biết, trước đó Liên minh Hợp tác xã Việt Nam cũng đã triển khai chương trình “Quỹ tiết kiệm nhà ở cho người có thu nhập thấp” với hình thức na ná như của Công ty Vinaland.

Như người tham gia mua nhà phải đăng ký làm thành viên. Mỗi tháng gửi tiết kiệm từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng. Tiền này được gửi vào ngân hàng và được hưởng lãi. Số tiền khách hàng nộp vào sẽ được quy ra điểm số nhằm tính thứ tự ưu tiên lúc xét duyệt mua nhà, ai nhiều điểm thì được ưu tiên trước.

Hay mới đây Bộ Xây dựng trình Chính phủ phương thức huy động vốn mua nhà của cán bộ, công chức dưới hình thức tiết kiệm.

Theo đó, Bộ sẽ ra một quỹ tiết kiệm nhà ở cho cán bộ, công chức bằng cách sẽ trích từ quỹ lương của đối tượng dạng này hàng tháng từ 5% đến 10%.

Hải Yến
theo PLTPHCM