Mưa lớn ở Kyiv đã biến một số khu vực thành hồ, nhiều đường phố thành sông. Giao thông gặp khó khăn và nhiều nơi tắc nghẽn…

Nhiều người dùng mạng ở Kyiv đã công bố những bức hình cho thấy mưa lớn và những con phố trở thành những con sông…

»Cùng chủ đề