Mua bảo hiểm cho… bò bởi Nguyễn Quang

Lần đầu tiên một hợp tác xã (HTX) dịch vụ sản xuất ở Quảng Nam đứng ra tổ chức mua bảo hiểm cho đàn bò gần 3.000 con trên địa bàn xã.