Trong buổi Hội thảo “Ra mắt mạng các sàn giao dịch bất động sản Miền Bắc và giao dịch bất động sản qua sàn” ngày 16/5/2009, Thứ trường Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam khẳng định: “Trong khi mua bán nhà, đất nếu không qua các sàn giao dịch bất động sản (BĐS) thì nhà, đất đó sẽ không được cấp sổ đỏ, sổ hồng cho người sử dụng”.

Hiện nay, việc giao dịch BĐS tại Việt Nam sẽ phải thông qua các sàn giao dịch BĐS. Nếu các doanh nghiệp không đưa sản phẩm của mình ra sàn giao dịch sẽ bị phạt hành chính theo Nghị Định 23/2009/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/2/2009. Khi vi phạm, sản phẩm bất động đó sẽ không được công nhận trong giao dịch và được khôi phục lại trạng thái ban đầu để tiếp tục cho ra sàn để giao dịch.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Trần Nam cũng cho biết, đối với việc giao dịch giữa người sở hữu và người khác mà sản phẩm đó đã được giao dịch qua sàn thì không bắt buộc phải qua sàn giao dịch.

Liên quan đến Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, đất ở, theo Thứ trưởng Nguyễn Trần Nam, hiện nay các bộ đang thống nhất với nhau để đưa ra một loại Giấy sở hữu nhà ở và đất ở và có thể phải trong vòng 2-3 năm tới do còn đang được nghiên cứu xem xét đưa vào Luật Đất đai sửa đổi và Luật nhà ở sửa đổi.

Lê Hùng
theo DDDN