Cuộc xung đột vũ trang ở miền đông đã trở thành nguyên nhân của việc có một triệu rưỡi người Ukraina có nguy cơ bị chết đói, trong số đó có 300 ngàn người thiếu thực phẩm và cần trợ giúp cấp bách. “Trung tâm tin tức LHQ” dẫn nguồn thông tin của Chương trình lương thực tòa cầu thông báo. Hình: Người xếp hàng nhận viên trợ >>

“Hai năm bạo lực, pháo kích đã để lại dấu ấn trong cuộc đời của hàng ngàn người ở miền đông Ukraina”, – đại diện chương trình lương thực LHQ ở Ukraina Stopponi tuyên bố.

Theo lời ông Stopponi, trong khuôn khổ của Chương trình dự định hàng tháng bảo đảm trợ giúp 270 ngàn người trong số những người gặp khó khăn nhất. “Xung đột vẫn còn tiếp tục và chúng tôi cần phải làm tất cả để nhanh chóng tới tiếp cận những người này. Chúng tôi kêu gọi tất cả các bên xung đột bảo đảm đầy đủ và không bị cản trở cho tiếp cận hàng hóa viện trợ nhân đạo tới mọi người cần trợ giúp lương thực”, – ông Stopponi nói.

Đại diện chương trình cũng đánh giá rằng những người sống tại lãnh thổ không được chính quyền Ukraina kiểm soát ở Donbass gặp phải sự thiếu thốn lương thực gay gắt hơn cả, đồng thời những người sống dọc theo giới tuyến tạm thời trong cuộc xung đột cũng rất khó khăn.

Lưu ý rằng, trước đó Liên hợp quốc đã đề nghị các nhà tài trợ hầu như 300 triệu đô la tiền trợ cấp cho Kế hoạch phản ứng nhân đạo (của LHQ) ở Donbass trong năm 2016.

Nguồn: “Lb.ua”

»Cùng chủ đề