Lữ đoàn cơ động riêng biệt số 54 của quân đội Ukraina đã thực hiện một chiến dịch đẹp nhằm áp đảo các cuộc tập kích của địch gần đây gây nên nhiều thiệt hại cho quân đội.

Tình nguyện viên chiến trường Yuri Misyagin đã chia sẻ chi tiết trận tập kích vào hang ổ của địch thông qua videoclip ghi nhận được đưới đây, còn nhà báo chiến trường, đồng thời là TBT báo Censor.net nhận xét rằng đây là một trng số trận đẹp trong lịch sử chiến tranh ở miền đông, kể từ năm 2014.

Tình nguyện viên Yuri Misyatin viết trên trang Fb. của mình rằng “những người bảo vệ Ukraina đủ 12 phút để tiêu diệt hoàn toàn một đơn vị quân Hybrid Nga, cho chúng thấy sức mạnh của quân đội Ukraina”.

Quân khủng bố Nga trong chiến dịch nhỏ này đã mjaats trên 20 đơn vị phương tiện kỹ thuật chiến đấu, mất 20 tên lính đánh thuê Nga và 11 tên bị thương.

Nguồn: Dialog.UA

Xem thêm video: Lớp xe Kozak đã được chuyển giao cho quân đội (Video)

Xe trị giá 7 triệu sau cải tiến với tên gọi Otaman (Kozak 2M1).

Đây là xe chiến đấu tốc độ cao dùng để thực hiện các chiến dịch đánh nhanh thắng nhanh của quân đội trong thời chiến.

Nguồn:
Dialog.UA

»Cùng chủ đề