Theo kết quả kinh doahh năm 2017 thì một trăm công ty nhà nước lớn nhất của Ukraina đã gia tăng lợi nhuận lên 40% – 44,4 tỉ Hrivnia.

Trong báo cáo của Bộ phát triển kinh tế và thương mại Ukraina (MERT) nói. >>говорится в отчете

Hướng chính hợp tác Ukraina-Iran là lĩnh vực nông nghiệp và chế biến

Trong danh sách các công ty có lãi nhất có: “Naftogaz Ukraina, “Cảng biển Ukraina”, “Centeral Energo”, “UkrEnergo” và Cảng hàng không Borispil.

Trong năm trước chỉ số này là 26,4 tỉ Hrivnia, thấp hơn năm 2017 là 38,5%. Cân đối chung giá trị tài sản của các công ty nhà nước là 1,5 ngàn tỉ Hrivnia, đồng nghĩa là tổng tài sản của chúng cũng đã tăng lên 5% nhiều hơn so với cuối năm 2016.

Lợi nhuận ròng của Cty “Naftogaz” trong năm ngoái là 39,3 tỉ Hrivnia, trong khi đó vào năm 2016 – 17,8 tỉ Hrivnia.

Theo báo cáo, con số này chiếm 88,5% của tổng số tài sản của tất cả 100 công ty nhà nước lớn nhất.

MERT đánh giá rằng, nhờ chiến thắng trong các khiếu kiện chống Gazprom Cty Naftogaz đã nhận được lãi ròng lớn nhất trong vòng 20 năm qua.

Các xí nghiệp ngành năng lượng điện trong năm 2017 đã giảm lãi xuống 4 tier Hrivnia.

Lãi ròng của “Ukrenergo” trong năm 2017 giảm từ 3 tỉ Hrivnia xuống còn 1,7 tỉ Hrivnia.

Cty “Central Energo” là xí nghiệp phát điện duy nhất gia tăng lãi ròng trong năm 2017 lên 5 lần so với năm 2016 – đạt 1,9 tỉ Hrivnia.

Tình hình tài chính của các XN ngành giao thông cũng tốt lên ddáng kể – đạt lãi ròng 5,5 tỉ Hrivnia, trong khi vào năm 2016 – lỗ 4 triệu Hrivnia. Điều này đồng nghĩa gia tăng lãi thực tế lên tới 15 lần.

Theo các dữ liệu của MERT, lãi của tập đoàn Cảng biển Ukraina trong năm 2017 là 3,6 tỉ Hrivnia, nghĩa là ít hơn so với năm 2016 là 6,5%.

Lãi ròng của Cảng hàng không quốc tế Borispil trong năm 2017 ở mức 1,7 tỉ Hrivnia, tăng so với năm 2016 là 25%.

Các XN than kêt thúc năm 2017 với lỗ 3,1 tỉ Hrivnia. Các XN ngành hóa chất giảm lỗ được 60% – tới mức 1,3 tỉ trong năm 2017, so với 3,2 tỉ trong năm 2016.

Kết quả tài chính các XN chế tạo máy: lãi ròng giảm 86% – từ 5 tỉ trong năm 2016 xuống còn 0,7 tỉ trong năm 2017.

Các XN nhà nước ngành nông nghiệp và chế biến thực phẩm kết thúc năm 2017 với số lỗ 1,2 tỉ Hrivnia, gấp đôi con số năm 2016.

Lưu ý rằng, trước đó MERT đã thông báo rằng ở Ukraina mức độ kinh tế ngầm đã giảm đáng kể, giảm 4 điểm phần trăm, ở mức 33% của GDP chính thức (1/3 GDP !!!).

Nguồn: Epravda

»Cùng chủ đề