Hiện nay, thời gian bắt đầu khai mạc Trại hè thanh niên, sinh viên Việt Nam toàn Ukraina đã đến rất gần. Để chương trình được diễn ra thành công như mong đợi, Ban tổ chức xin gửi thông báo đến các đoàn và toàn thể trại sinh một số thông tin có liên quan như sau:

I. VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ:

1/ Các đoàn có trách nhiệm tự quản lý trại sinh của mình (số lượng, tên tuổi, tính cách, năng lực, sở trường, tình trạng sức khỏe, liên hệ với phụ huynh khi cần thiết…), tuân thủ sự chỉ đạo của Ban tổ chức Trại hè, phổ biến nội quy tới từng trại sinh và cam kết thực hiện nghiêm túc.

2/ Trưởng đoàn là đầu mối liên hệ trong quá trình chuẩn bị và Ban tổ chức sẽ có cuộc họp chung với tất cả các Trưởng đoàn vào lúc 11h00 ngày 08.07.2019 ngay tại địa điểm cắm trại.

3/ Các đoàn có trách nhiệm hỗ trợ Ban tổ chức trong việc điều phối các hoạt động của Trại hè. Riêng những đoàn có đông số lượng trại sinh cần phải chia thành nhiều nhóm và phân công người phụ trách cho mỗi nhóm.

II. CÁCH ĐI ĐẾN ĐỊA ĐIỂM CẮM TRẠI:

1/ Đối với các đoàn từ xa đến Ban tổ chức sẽ bố trí người đón ngay tại metro Minska (метро Мінська) vào lúc 8h00 sáng ngày 08.07.2019 và di chuyển đến địa điểm cắm trại.

2/ Đối với các gia đình trại sinh tại Kiev và khách mời tự đi bằng phương tiện cá nhân Ban tổ chức gửi kèm sơ đồ đi đến địa điểm cắm trại, cụ thể cách đi như sau:

+ Từ nội thành Kiev đi về hướng quận Vyshgorod (Вышгород), nhập vào xa lộ P02 (трасса Р02);

+ Lần lượt đi qua các ngôi làng Novuie Petrovsy (Новые Петровцы), Staruie Petrovsy (Старые Петровцы), Lyutezh (Лютеж), Demidov (Демидов), Kozarovichi (Козаровичи) và Dymer (Дымер).

+ Ngay khi vừa đến Dymer (Дымер), cần giảm tốc độ xe và rẻ phải ngay sau nhà thờ ở đầu làng, đi về hướng Glebovba (Глебовка) 2 km sẽ đến EVENT PARK.

III. THỜI TIẾT NHỮNG NGÀY CẮM TRẠI:

+ Dự báo thời tiết tại khu vực Kiev ngày 08.07.2019, nhiệt độ thấp nhất 15oC, cao nhất 22oC:

Vì vậy Ban tổ chức xin lưu ý các vị khách mời và toàn thể trại sinh chuẩn bị trang phục phù hợp với thời tiết được dự báo như trên.

BAN TỔ CHỨC TRẠI HÈ TOÀN UKRAINA 2019

»Cùng chủ đề