Theo tính toán ban đầu, chưa chính thức vì dựa vào kết quả Exit Poll có 11 đảng có thể nhận tiền chi cho vận động bầu cử được nhận tiền từ ngân sách cho 5 năm hoạt động của đảng.

Đảng Phụng sự nhân dân của tổng thống dẫn đầu – 537 triệu Hrivnia cho 5 năm.

Tiếp theo là các đảng thắng cử:

 • Cương lĩnh đối lập vì đời sống – 141
  triệu;
 • Đoàng kết Châu Âu – 109 triệu;
 • Batkivschina – 93 triệu;
 • Holos/Tiếng nói – 77 triệu.

Các đảng chưa vượt ngưỡng 5% nhưng vượt ngưỡng lĩnh tiền theo luật định – 2%:

 • Đảng “Sức mạnh và danh dự – 54
  triệu;
 • Đảng “Oppoblock” – 40 triệu;
 • “Đảng Saria” – 38 triệu;
 • Đảng cấp tiến Liasko – 34 triệu;
 • Đảng “Chiến lược Ukraina của
  Groisman” – 27 triệu;
 • Đảng Svoboda – 26 triệu.

Con số nêu trên chỉ là ước tính vì kết quả bầu cử chưa chính thức.

Kết quả ban đầu của bầu cử cho thấy có 6 đảng chưa vượt ngưỡng 5% nhưng nhận được trên 2% số phiếu bầu trong cuộc bầu cử quốc hội Ukraina 2019. Những đảng này theo luật bầu cử cũng được chi tiền vận động bầu cử từ ngân sách nhà nước, sau khi có kết quả chính thức do UBBC trung ương công bố.

Trong số đó có đảng của ông Saria và đảng Oppoblock (hai đảng thân Nga). Có tất cả 6 đảng vượt ngưỡng 2% theo Exit Poll, ngoài các đảng đã trúng cử vào quốc hội, theo luật định cũng sẽ được chi tiền từ ngân sách trong vòng 5 năm tới, cho tới khi có bầu cử quốc hội khóa 10.

Luật về chi tiền ngân sách cho các chính đảng nhằm mục đích giảm thiểu sự phục thuộc của các chính đảng vào các nhà đầu tư tư nhân. Đây là một trong những đòi hỏi của Liên minh Châu Âu về chấp chế độ thị thực cho Ukraina.

Tổng số tiền chi được tính toán sau khi có kết quả bầu cử chính thức. Nó là 2% số tiền lương tối thiểu nhân với số lượng cử tri bỏ phiếu ủng hộ đảng.

Luật cũng tiên liệu rằng số tiền sẽ được phân phối tỉ lệ với số phần trăm, đảng cào cao
phần trăm hơn thì được lĩnh nhiều hơn.

Báo Fakty tính toán sơ bộ thì thấy rằng trong vòng 2 bầu cử tổng thống có 17 triệu cử tri đi bỏ phiếu thì các đảng có thể lĩnh tổng cộng 1,1 tỉ Hrivnia từ ngân sách (tính với 17 triệu cử tri). Tuy nhiên trong bầu cử quốc hội số cử tri tham gia ít hơn nhiều (xấp xỉ 50% tổng số cử tri trên cả nước).

Nguồn: fakty/obozrevatel

»Cùng chủ đề