Có 33,3% dân số Ucraina cho rằng tổng thống Victor Yushenko muốn người kế nhiệm mình là thủ lĩnh “Mặt trận thay đổi” Acsenhi Yasenhuk.

Đây là kết quả điều tra xã hội do Viện xã hội học quốc tế Kiev thực hiện.

Những người tham gia điều tra được yêu cầu trả lời câu hỏi: theo họ, ai trong số các chính trị có tên trong danh sách đưa ra là người tổng thống Yushenko muốn kế nhiệm mình, cũng như ai sẽ là tổng thống kế tục chính sách của ông Yushenko tốt hơn, theo quan điểm của người được hỏi.

4,2% số người được hỏi cho rằng Yushenko muốn thủ lĩh đảng khu vực Victor Yanukovich sẽ kế nhiệm mình, 3,5% – thủ tướng Yulia Timosenko, 2,4% – chủ tịch quốc hội Vladimir Litvin.

19,2% người dân Ucraina được hỏi cho rằng ông Yushenko không muốn nhìn thấy ai kế nhiệm mình cả, 3,2% – muốn một chính trị gia khác kế nhiệm, 30,9% không thể trả lời, 2,7% – từ chối trả lời.

Cuộc thăm dò ý kiến được tiến hành từ ngày 3-12 tháng 4. Có 1984 người Ucraina trên 18 tuổi được hỏi. Sai số thống kê không quá 3,3%.

Lê Tâm
theo Sự thật Ucraina

»Cùng chủ đề