Có 18% cử trị sẵn sàng bỏ phiếu cho Yulia Tymoshenko, 14,5% sẵn sàng ủng hộ tổng thống đương nhiệm Poroshenko, có 13,6% ủng hộ ứng cử viên cấp tiến Liasko.

Đó là dữ liệu thu được trong cuộc điều tra XHH của quỹ “Chính trị Ukraina” và Viện tiếp thị và tư vấn.

Trong cuộc bầu cử sắp tới vào tháng 3 năm 2019 cos70% cử tri dự định tham gia, quỹ này thông báo.

Một phần ba cử tri chưa xác định được sự lựa chọn ứng cử viên, các nhà xã hội học cho biết.

Theo dữ liệu điều tra XHH, có 12% sẵn sàng ủng hộ thủ lĩnh Batkivschina, 9,8% dự định bỏ phiếu cho tổng thống đương nhiệm, còn bỏ phiếu cho thủ lĩnh cấp tiến Liasko có 9,2%.

8,4% trả lời rằng họ ủng hộ cho danh hài Cladimir Zelenskiy, còn 5,5% sẽ ủng hộ cho ông Anatoly Gritsenko.
Trong không gian cử tri đối lập xu hướng giảm chỉ số tín nhiệm quan sát thấy ở ông Boyko (5,1%). Một số cử tri khu vực này chuyển sang ủng hộ ứng viên khác.
Ông Alexander Vilkul lấy được 4,8% do ông này ứng cử với tư cách ứng viên của khối Oppoblock. Kết quả điều tra XHH cho thấy.
ĐBND ngoài phái Murayev có được sự ủng hộ của 3,7% số cử tri.

“Trong trường hợp sự xác định của cử tri rõ ràng thì bà Tymoshenko có 18% cử tri ủng hộ, ông Petro Poroshenko có 14,5%, còn ông Oleg Liasko có 13,6% cử tri ủng hộ và oongZalenskiy có 12,5% sớ cử tri ủng hộ.

Ông Yuri Boyko và ông Alexander Vilkul có số phiếu ủng hộ hầu như ngang nhau – hơn 7%.

Trong số các đảng chỉ số ủng hộriêng từng đảng là:

  • Batkivschina – 9,4%;
  • Oppoblock – 7,8%;
  • Solidarnost’ (BPP) – 7,7%;
  • Đảng cấp tiến – 7,5%;
  • “Người tôi tớ nhân dân” – 7,0%.
  • Thá độ công dân – 6,6%.Các đảng khác có chỉ số ủng hộ dưới 5%, không vượt qua ngưỡng.

Nguồn: Gordonua

»Cùng chủ đề