Kết quả này là của một cuộc điều tra xã hội học được viện Gorchenin tiến hành trong tháng 2 và công bố vào ngày 1 tháng 3 vừa qua. Trong số các phương án trả lời cho câu hỏi “Bạn ủng hộ Phương án giải pháp nào cho tình hình ở miền đông Ukraina” thì có 34,1% người được hỏi lựa chọn trả lời “tấn công vũ trang”.

Những phương án hòa bình cũng có sự ủng hộ lớn, cho dù không có sự thống nhất. 24,2% những người được hỏi sẵn sàng đồng ý với chế độ đặc biệt của Donbas strong khuôn khổ các thỏa thuận Minsk, 11,5% không phản đối đóng băng xung đột, còn 9,2% nói chúng là đề xuất hiến Donbass cho Nga. 21% người được hỏi không biết lựa chọn phương án trả lời nào cho câu hỏi này.

Một trắc nghiệm xã hội tương tự hơn một năm trước cũng được tiến hành trước thời điểm ký kết các thỏa thuận Minsk-2.Khi đó có 45% người được hỏi ủng hộ một cuộc tấn công vũ trang giải phóng Donbass (với số phương án trả lời ít hơn năm nay).

Đáng chú ý rằng theo điều tra lần này, tới thời điểm hiện tại chiến tranh liên đới tới dưới một nửa số dân Ukraina (44,8%).

Cuộc điều tra xã hội học được tiến hành từ ngày 8 tới ngày 17 tháng hai. Tất cả có 2000 người tham gia trên khắp lãnh thổ Ukraina, ngoại trừ lãnh thổ bị chiếm đóng ở Crimea và Donbass.

Nguồn: “lb.ua

»Cùng chủ đề