Một nông dân có hàng chục sáng chế bởi Nguyễn Quang

Sở hữu hàng loạt sáng chế phục vụ nông, ngư nghiệp, anh Nguyễn Văn Hai, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận được bà con nông dân yêu mến gọi là Tuấn “nông, ngư cơ”.