Nhà thơ Đỗ Quyên tuy phải đối mặt với cảnh sống bấp bênh ở nước ngoài nhưng vẫn không thôi đam mê nghệ thuật.