Trong năm 2018 đã ghi nhận kỷ lục ở Kyiv: Một người dân đã kê khai nộp thuế một số tiền lớn nhất tính cho tới ngày hôm nay – trên 120 triệu Hrn, ông Miroslav Prodan thông báo.

Theo lời người lãnh đạo cơ quan ngân khố trong năm nay số công dân khai nộp thuế vào ngân sách trên 10 triệu Hrivnia tăng lên gấp đôi.

Nếu như vào năm ngoái, những cá nhân như vậy chỉ có 7 người,  thì năm nay có 12 người. Các công dân quyết định nộp thuế từ thu nhập ở nước ngoài và thuế từ các tác vụ với vốn đầu tư.

Nghĩa vụ thuế từ 10 triệu tới 50 triệu Hrivnia có 8 người trên toàn Ukraina kê khai (Kyiv và Zaporizhzhya). Ba người ở thủ đô và tỉnh Kyiv ghi nhận nghĩa vụ sẽ nộp thuế ở mức 50-100 triệu Hrivnia.

Lưu ý rằng, trong năm 2017 thu nhập ở mức 1 triệu Hrivnia ở Ukrauina có 4063 người.

Nguồn: Fakty

»Cùng chủ đề