Có 988 thẩm phán của các tòa địa phương và tòa phúc thẩm đã kết thúc thi trong khuôn khổ đánh giá năng lực chuyên môn tương ứng với chức vụ. Cơ quan báo chí của Ủy ban thẩm phán tối cao (UBTPTC) thông báo.

UBTPTC đã xác định kết quả thi của 332 thẩm phán. Trong số đó có 5 người thi trượt. Số còn lại được tiếp tục vòng thi tuyển tiếp theo – đàm thoại và khảo sát thông tin hồ sơ. Quá trình giai đoạn 2 này bắt đầu từ ngày 23 tháng 3. Để thành công trong đợt sát hạch chuyên môn các thẩm phán phải lấy được 2/3 số điểm tổng thể – 1000 điểm.

Các cuocj thi cho nhóm thẩm phán kéo dài từ ngày 14 tháng 2 tới 15 tháng 3. Trong số thẩm phán địa phương có: 291 thẩm phán đại cương; 55 thẩm phán tìa kinh tế; 56 thẩm phán tòa hành chính cấp khu vực.

Trong số thẩm phán tòa phúc thẩm có: 392 thẩm phán toàn án đại cương; 35 thẩm phán tòa kinh tế; 113 thẩm phán tòa hành chính.

Có 46 thẩm phán không tới thi vì có lý do chấp nhận được thì sẽ thi sau.

Nhóm tiếp theo gồm 1790 thẩm phán đãbắt đầu thi ngày 22 tháng 2 năm nay.

Trước đó đã có 500 thẩm phán đã trải qua sự đánh giá chuyên môn. Đồng nghĩa sẽ còn 5200 thẩm phán trên toàn Ukraina cần phải qua thi tuyển bằng sắt hạch chuyên môn. Ủy ban dự định kết thúc kiểm tra tất cả các thẩm phán tới hết năm nay.

Lưu ý rằng việc đánh giá chuyên môn trong khuôn khổ cải cách tư pháp là bắt buộc đối với tất cả 5700 thẩm phán tòa địa phương và tòa phúc thẩm của Ukraina.

Theo kết quả thi sát hạch lại năng lưcj chuyên môn của thẩm phán sẽ thực hiện công lý tại các tòa tương ứng. Sự từ chối đánh giá hay thảm gia thi nhưng bị trượt sẽ là nguyên nhân để sa thải thẩm phán.

Cuộc thi bao gồm thi trắc nghiệm vô danh (thông qua mã số báo danh) về hiểu biết luật pháp và các bài thực hành viết văn bản phán quyết của tòa có căn cứ và có logic. Ngoài ra, trong khuôn khổ thủ tục này còn khảo sát tư liệu hồ sơ của thẩm phán (đã thực hiện xét xử những vụ án nào, phán quyết như thế nào…, -nd) và các thẩm phán còn phải trải qua vấn đáp với các thành viên của Ủy ban thẩm phán tối cao.

Các thẩm phán mới đây của tòa án tối cao cũng từng đã trải qua cuộc thi theo thủ tục có tính nguyên tắc như thế.

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề