Các nhà khoa học trường đại học Chicago – Mỹ đã phát hiện ra rằng sau một ngày làm việc mệt mỏi, trí nhớ của bạn sẽ kém đi, nhưng nó có thể được khôi phục sau một đêm ngon giấc. au một ngày làm việc mệt mỏi, trí nhớ của bạn sẽ kém đi, nhưng nó có thể được khôi phục sau một đêm ngon giấc.