Phó thủ tướng về các vấn đề hội nhập Châu Âu Ivanna Klimpus-Tsintsadze viết thông báo trên trang Fb. cho biết. Theo lời bà cửa sổ duy nhất” sẽ cho phép thực hiện nhanh chóng các tác vụ kinh tế ngoại thương. Bây giờ chỉ cần tất cả 4 giờ để thông qua quyết định thực hiện công tác kiểm soát. Nếu không có quyết định thì trong vòng 4 giờ sẽ áp dụng nguyên tắc im lặng là đồng ý (“im lặng là vàng”, -ND).

Nghĩa là hệ thống tự động cho rằng đã qua viêc kiểm soát tương ứng.

Ngoài ra, chi phí của các doanh nghiệp giảm, việc thông quan sẽ nhanh chóng, và điều đó có nghĩa là rẻ hơn.

Giảm tham nhũng – các cơ quan kiểm soát sẽ ít có khả năng để “dây dưa”, đồng thời các tài nguyên được phân bổ hiệu quả hơn. Bây giờ việc kiểm tra hàng hóa được tiến hành đồng thời bởi tất cả các cơ quan kiểm soát.

Nguồn: Epravda

»Cùng chủ đề