Một người dân lập cho gia đình trạm điện mặt trời và kết quả là có lãi 500 đô la/năm.

Vitaly Sestak kể rằng anha làm cho gia đình mình Trạm điện mặt trời: mua 16 tấm pin mặt trời, một tấm 250 oát (16×250 =  4kW). Từ Trạm này anh không những bảo đảm điện cho gia định mình mà vẫn còn dư thừa để bán ra.

Sestak đã ký hợp đồng với Cty điện và nhận tiền nhờ bán điện theo giá điện tái sinh. Anh bán điện với giá 0,19euro/kWh.

Mùa hè mỗi tháng anh nhận được 100 đô la/tháng, tuy nhiên mùa đông không có dư thừa điện cho nên không có bán ra. Như vậy mỗi năm anh thu được thêm 500 đô la từ điện bán ra, ngoại trừ điện gia đình dùng không mất tiền.

Toàn bộ thiết bị anh mua hết 5000 đô la, hi vọng trong 6 năm là hoàn vốn. Ngườ đàn ông quả quyết rằng đây là một hướng đầu tư sinh lời.

Nguồn: Sevodnya

»Cùng chủ đề