Ở xã Ma Lé (Đồng Văn, Hà Giang), khi phụ nữ đẻ thì người đỡ thường là mẹ chồng hay một bà vườn có kinh nghiệm. Năm nào ở đây cũng có người chết khi vượt cạn và nhiều đứa trẻ lớn lên ốm quặt quẹo bởi được đỡ không hợp vệ sinh.