Tổng công tố viên Venediktova đã mở vụ tố tụng dựa trên sự kiện theo dõi ông Petro Poroshenko – Đại biểu nhân dân Aryev thông báo.

Cuộc điều tra trước khi xét xử được giao cho các nhà điều tra của cơ quan DBR.

Văn phòng Tổng công tố viên đã mở các thủ tục tố tụng hình sự theo một tuyên bố về sự dõi cựu tổng thống Ukraina, lãnh đạo đảng Đoàn kết châu Âu Petro Poroshenko.

Điều này đã được Đại biểu nhân dân phái Đoàn kết châu Âu Volodimir Aryev công bố trên trang Facebook của mình.

Văn phòng tổng công tố viên đã vụ tố tụng do sự theo dõi Poroshenko trên những chiếc xe có số không có trong đang bộ đăng ký nhà nước.

Cơ quan DBR được giao nhiệm vụ điều tra vụ này, ông viết. Aryev tiết lộ một bản sao scan phản hồi mà ông nhận được từ Văn phòng Tổng công tố viên. Nó nói rằng theo các sự kiện được nêu trong tuyên bố của Aryev và các đại biểu khác vào ngày 12 tháng 6, các vụ tố tụng hình sự đã được đưa ra với lý do phạm tội theo Điều 365/1 của Bộ luật Hình sự Ukraina.
Điều tra trước khi xét xử được giao cho các nhà điều tra của Cục Điều tra Nhà nước.

Nguồn: Unian

»Cùng chủ đề