Mồ hôi phát ra tín hiệu sợ hãi bởi Nguyễn Quang

Tín hiệu do hóa chất có tên chung là pheromone phát đi vẫn là những hiểu biết còn mơ hồ về pheromone ở người. Song, những lý lẽ và dẫn chứng do các nhà khoa học đưa là những tín hiệu lý thú của mồ hôi người đầy thuyết phục.