Một số dân địa phương Kharcov đã tới lãnh sự quán Nga ở tp Kharcov biểu tình đòi tự do cho Savchenko, TTX Interfax-Ukraina đưa tin. Họ gương biểu ngữ “Nadya hãy ăn nhé!”, “Con cái chúng tôi sẽ đặt tên là Nadya”., “Tự do cho Savchenko.

Nhà văn tham gia biểu tình Sergey Zhadan nhận xét rằng, “chính quyền Nga bang quan với số phận của Savchenko, với những gì xảy ra ở nước ta, với người Ukraina, còn tôi thì không thể bàng quan vơi những gì xảy ra, những gì xảy ra với Savchenko được. Tôi muốn cô ấy trở về Ukraina”.

Nhiều cuộc biểu tình đòi chính quyền Nga thả Savchenko cũng diễn ra ở Ukraina, Nga và trên thế giới.

Moskva chúc mừng Savchenko ngày 8 tháng 3 bằng cách độc đáo >>

Nguồn: lb.ua

»Cùng chủ đề