Ông Virtor Medvedchuk, thủ lĩnh đảng “Cương lĩnh đối lập-vì đời sống”, – một người được xem là bảo dưỡng con của tổng thống Nga Putin đã có những tuyên bố trong phóng vấn cho Đài BBC được nhà báo Kazanskiy lưu ý tới. Khi Medvedchuk trả lời về mối quan hệ hiện tại của ông với Yanukovich

“Tôi không có quan hệ với những kẻ phản bội… Tôi không tha thứ điều gì cho những người này (Yanukovich, Azrov, và đồng đảng), bởi vì họ đã đưa đất nước tôi tới thảm cảnh này. Không phải những người từ đâu tới đây mà là  họ”, – ông Medvedchuk – người bảo hộ cho con của tổng thống Nga nói.  

Theo nhà báo Kazanskiy, như vậy là trên thực tế ông Medvedchuk đã thừa nhận cáo buộc mà Moskva từ chối 5 năm nay – chính Yanukovich cùng với đồng đảng cận thần của mình đã dẫn người Ukraina tới Maydan và là nguyên nhân chính của tất cả những vấn nạn ngày hôm nay của Ukraina.

Tuy nhiên, điều này chưa phải là quan trọng nhất. Té ra
phần ưu tiên (những số đầu tiên) trong Danh sách của đảng ông Medvedchuk “Cương
lĩnh đối lập – Vì đời sống” bao gồm toàn những quan chức cận thần của ông
Yanukovich.

“Trong phần đầu của Danh sách ứng cử… là những người “tuyệt
vời” thế này đây – Cựu lãnh đạo Ban hành chính tổng thống Yanukovich là
Lyovochkin với vợ ông, cựu các bộ trưởng chế độ Yanukovich trong chính phủ
Azarov: Boyko, Korolevskaya. Nghĩa là chính ông Medvedchuk thừa nhận ông đã đưa
những kẻ phản bội vào Danh sách đảng mà ông là người lãnh đạo đảng đó – đảng của
những người phản bội.

Nguồn: Dialog.UA

»Cùng chủ đề