Những người hoạt động xã hội dự định hành động chống đối vô thời hạn chống lại trưởng công tố của tỉnh Nhikolai Stoyanov vừa được cựu trưởng công tố Victor Sokin ký quyết định tới đây giữ chức vụ trưởng công tố tỉnh Odessa. Các tích cực viên đã ngày thứ hai biểu tình bên cạnh tòa nhà công tố tỉnh Odessa.

Tham gia biểu tình hiện có khoảng 30 người. Ngày hôm nay họ đã dựng lều trại, chở lốp xe tới. Ngoài ra các tích cực viên treo lên cây hình nộm mà trên đó có dòng chứ “Thanh lọc nhân dân”.

“Không ai tới chỗ chúng tôi cả. Người ta nói với chúng tôi không chính thức rằng hành động của chúng tôi không hiệu quả và ông ta có thể đi nghỉ ốm để tránh cộng hưởng xã hội”, – người tham gia biểu tình Dmitry Vichik nói với nhà báo.

Tại nơi biểu tình có khoảng 10 cảnh sát, tuy nhiên hành động chống đối xảy ra không có xung đột và sự vụ nào.

Như chúng tôi đã thông báo trước đó, vào ngày hôm qua các tích cực viên đã tập trung ở bên cạnh trụ sở cơ quan công tố tỉnh biểu tình ủng hộ trưởng công tố David Sakvarelidze.

Nguồn: “sevodnya.ua”

»Cùng chủ đề