Từ ngày 1 tháng 1, Cục thuế vụ nhà nước (CTV) sẵn sàng cung cấp chương trình ở chế độ thử nghiệm cho tất cả các doanh nhân.

Máy tác vụ điện tử (PPO) của các hoạt động thanh toán sẽ được cấp miễn phí, vì vậy các doanh nhân Ukraina sẽ không phải chi thêm tiền cho các máy tính tiền.

Điều này đã được giám đốc cụcThuế nhà nước Sergei Verlanov tuyên bố trong chương trình Tự do ngôn luận của Savik Shuster.

Theo quy định của pháp luật, các PPO điện tử sẽ có trên điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng sẽ được miễn phí. Nhà nước thông qua cơ quan kiểm soát của Cục Thuế Nhà nước đã phát triển một chương trình miễn phí mà mọi người đều có thể sử dụng miễn phí, ông Verlanov nói.

Ông Verlanov nhấn mạnh rằng từ ngày 1 tháng 1 năm 2020, CTV đã sẵn sàng cung cấp giải pháp này trong chế độ thử nghiệm cho tất cả các doanh nhân.

“Chúng tôi đã có một chương trình, chúng tôi sẽ hoàn thiện nó, đưa nó phù hợp với luật mới và mọi người sẽ có thể sử dụng nó, và nó sẽ miễn phí”, – người đứng đầu CTV nói.

Cũng trong bài phát biểu của mình, ông Serge Verlanov lưu ý rằng, có 35% nền kinh tế Ukraina không  nộp thuế vào ngân sách nhà nước, vì nó nằm
trong bóng tối.

“Để có thể tính toán được nền kinh tế bóng tối thì nó cần phải được tính toán. Và chính xác là các luật PPO và hoàn lại tiền này sẽ cho phép chúng ta tính toán nền kinh tế ngầm này. Những luật này nhằm mục đích cân bằng các quy tắc kinh doanh để tất cả mọi người trở nên giàu có hơn”, – ông Verlanov nói.

Ngoài ra, người đứng đầu ngành thuế đã ủng hộ sáng kiến ​​của tổng thống áp dụng một lệnh cấmkiểm tra hai năm đối với những người kinh doanh cá thể.

Các doanh nhân nhỏ không cần phải được kiểm tra, các doanh nhân nhỏ cần được gín giữ và bảo vệ, ông Verlanov nhấn mạnh.

Nguồn: Lb.ua

»Cùng chủ đề