Mảnh ghép (Thơ ) bởi Nguyễn Quang

Hạnh phúc là gì anh nhỉ?
Mặn nồng có thực hay không?
Cho dù má kề vai gối,
Mà sao chẳng phải vợ chồng

 
 
  Cuộc đời ly hương vất vả,
  Trải bao lên thác xuống ghềnh,
  Nghĩa tình cũng đành chắp vá,
  Đành cam cộng khổ nhục vinh.

 Đương đời trăm ngàn vạn nẻo,
 Mà sao có lối chia ngăn,
 Tự mình bước vào ngõ cụt
 Trách chi con tạo xoay vần./.

                      BIỂN XANH

 .