Hiện đã có 115 doanh nghiệp BĐS tham gia vào mạng sàn giao dịch BĐS (VRnet). Tuy nhiên, thông tin về thị trường BĐS dường như không được cập nhật, xa rời thực tế.

Trong buổi tổng kết về hoạt động của VRnet trong năm 2008, vấn đề trọng tâm nhất được đưa ra là thông tin cập nhật về thị trường BĐS Việt Nam của các thành viên hầu như không có.

Ông Phan Thành Mai – Phó Chủ tịch HĐQT Công ty CP Quỹ đầu tư BĐS Ngân hàng VPbank (VPreit) cho biết hiện nay mạng sàn giao dịch BĐS còn quá thiếu thông tin, ngay cả công ty ông muốn thưởng Tết cho cán bộ công nhân viện bằng căn hộ cũng không biết tìm thông tin từ đâu, vào mạng sàn cũng không có được thông tin.

Ông Mai đề xuất bắt buộc việc kinh doanh BĐS phải qua sàn, không nên để một số sản phẩm thì qua sàn còn một số lại không. Như thế, rất khó để tìm được sản phẩm.

Báo cáo tổng kết năm 2008 vả kế hoạch hoạt động năm 2009 của mạng các sàn giao dịch BĐS Việt Nam cho thấy hoạt động chung của các miền vẫn kém sôi động. Nguyên nhân là do suy giảm chung của thị trường, các thành viên phải lo lắng giải quyết các khó khăn trong sản xuất kinh doanh của đơn vị mình, ít có thời gian tham gia vào hoạt động chung, nhưng cũng một phần do nguyên nhân chủ quan từ sự thiếu chủ động của Ban điều hành.

Mặc dù mạng các sàn giao dịch BĐS Việt Nam đã thành lập được hơn 1 năm, tuy nhiên, hoạt động của mạng các sàn giao dịch gần như không có thông tin hay rất ít thông tin về thị trường BĐS.

Để nâng cao hoạt động của VRnet trong những năm tới, Cục trưởng Cục quản lý nhà – Bộ Xây dựng đã có Quyết định thành lập 7 tiểu ban của VRnet gồm tiểu ban Kinh tế và Tài chính, tiểu ban Đối ngoại, tiểu ban thông tin và khai thác Mạng, tiểu Ban Tổ chức, giám sát và phát triển thành viên, tiểu ban chuyên môn và đào tạo, tiểu ban nghiên cứu thị trường và tiểu ban Xã hội.

Trong buổi tổng kết, ông Nguyễn Trần Nam – Thứ trưởng Bộ Xây dựng đã đề nghị Ban điều hành mạng sàn hoàn thiện thông tin mạng sàn để cung cấp cho cơ quan quản lý Nhà nước, báo chí, Chính phủ, vì hiện mạng sàn rất ít thông tin, thực tế là không có gì cả, không có số liệu, thông tin không chính xác. Điều này đã dẫn đến việc các cơ quan quản lý Nhà nước ra chính sách sai.

Vì thế, trong những năm tới VRnet phải hoàn thiện thông tin của mạng sàn. Phải có chương trình cụ thể, kế hoạch thực hiện của Ban điều hành, kế hoạch tài chính để nâng cấp mạng sàn,…Ông Nam còn đưa ra khẩu hiệu cho VRnet hiện nay là “thông tin, thông tin và thông tin”.


theo CafeF