Theo thông tin từ Ngân hàng quốc gia Ucraina, mạng lưới chi nhánh các ngân hàng tại Ucraina trong tháng 10 vừa qua đã giảm 19 đơn vị, còn lại tổng cộng 1325 chi nhánh trong cả nước.

Tính đến ngày mùng 1 tháng 11, có 182 ngân hàng được Ngân hàng quốc gia Ucraina cấp giấy phép hoạt động.

Trong số các ngân hàng được cấp giấy phép hoạt động, có 152 công ty cổ phần (113 công ty cổ phần dạng mở và 39 công ty cổ phần nội bộ), 30 ngân hàng khác là các công ty trách nhiệm hữu hạn.

Hãng thông tấn UNIAN cho biết, hiện có 13 ngân hàng đang ở tình trạng phải giải thể, trong đó 10 ngân hàng giải thể theo quyết định của Ngân hàng quốc gia, 3 ngân hàng còn lại – theo quyết định của tòa án kinh tế.

Theo điều luật về các biện pháp chống hậu quả khủng hoảng tài chính, được Quốc hội Ucraina thông qua ngày 31-10, việc tái đầu tư vốn các ngân hàng sẽ được tiến hành bằng phương tiện của các tổ chức tài chính quốc tế. Nhà nước, với đại diện là Bộ tài chính, có thể tham gia vào quá trình hình thành và tăng vốn điều lệ ngân hàng, thông qua việc mua cổ phần của các ngân hàng đổi lấy công trái nhà nước, hoặc thanh toán bằng tiền từ Ngân sách quốc gia.

Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) đã xuất khẩn cấp cho Ucraina 4,5 tỷ đôla từ khoản tiền 16,43 tỷ đôla tín dụng cho vay để hỗ trợ quốc gia này.


theo TTQH